GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA IZBEGLA LICA /video

U Gradskoj upravi Kruševac potpisani su Ugovori o dodeli građevinskog materijala za pet izbeglih i interno raseljenih porodica.

 

U Kruševcu na poboljšanju položaja ugroženih porodica izbeglih, interno raseljenih lica i povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, sprovodi se više programa, u kome, pored lokalnih samouprava,  učestvuju komeserijat za izbeglice i migracije, Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru, UNHCR i OEBS.