GRAĐANI SE DANAS IZJAŠNJAVAJU O PROMENI USTAVA

Građani Srbije danas na referendumu glasaju o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Pravo glasa ima 6.510.233 birača na nešto više od 8.000 biračkih mesta. Biračka mesta su otvorena u sedam časova, a zatvaraju se u 20 časova. Glasaće se uz epidemiološke mere, razmak i obavezne maske.

Građani koji nisu dobili poziv za glasanje, mogu otići na svoje mesto za izjašnjavanje sa ličnom kartom ili pasošem, što su, inače neohodna dokumenta da bi se ostvarilo pravo glasa. Glasaće se i u dijaspori, kao i u zatvorima. Proces će uz domaće nadgledati i posmatrači iz Rusije.

Ukoliko građani na pitanje: „Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?“ većinom odgovore „da“, naša zemlja će, uz potvrđivanje u Narodnoj skupštini, dobiti novi najviši pravni akt. U Ustavu se uvode nova pravila u načinu izbora sudija odnosno tužilaca, koje više direktno neće birati parlament. Skupština će sada izglasati po četiri istaknuta pravnika koji će ući u sastav Visokog saveta sudstva odnosno Državnog veća tužilaca. Oni će zatim, zajedno sa ostalim članovima ova dva tela (ima ih ukupno po 11) birati sudije i tužioce. Novina je i da se ukida probni mandat sudija, pa se oni neće kao do sada birati prvo na tri godine već na ceo radni vek, pod uslovom da ne prekrše neka od pravila obavljanja funkcije. Tekst ustavnih amandmana prošao je kontrolu Venecijanske komisije koja je uglavnom dala pozitivne preporuke. Upravo ove promene najvišeg pravnog akta, bitne su za evropski put Srbije.

To je ujedno i glavni argument za glas „da“, uz nameru da se dođe do nezavisnog i efikasnog sudstva, koje su predstavnici vlasti potezali u referendumskoj kampanji.

Opozicija, pak, poziva da se zaokruži „ne“, uz objašnjenja – da je promena Ustava nametnuta od stranog faktora, da Skupština mora da bira sudije i tužioce…