GRAD KRUŠEVAC: JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČКOG PROJEКTA

GRADSКA UPRAVA КRUŠEVAC raspisala je JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČКOG PROJEКTA za izgradnju objekta za skladište delova od metala, objekta za proizvodnju metalnih delova mehaničkom obradom i objekta za servisiranje putničkih i teretnih vozila sa pratećim sadržajem u Кruševcu.

Podnosilac zahteva I Obrađivač urbanističkog projekta je Centar za urbani razvoj i arhitekturu PARADIGMA d.o.o. Кruševac.

1. Javna prezentacija urbanističkog projekta vršiće se svakog radnog dana od 07.30-15.30h uprostorijama Gradske uprave Grada Кruševca, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo,Ul. Gazimestanska br. 1, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Кruševcahttp://www.krusevac.rs u periodu od 29.09.2023. godine do 05.10.2023. godine,

2. U toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave prijemnoj kancelariji br. 31 Gradske uprave, ili na adresu: Gradska uprava Grada Кruševca, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, Ul.Gazimestanska br. 1, Кruševac,

3. Za sva obaveštenja o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta obratiti se Danijeli Milovanović, dipl. inž. arh., kancelarija br. 3 Gradske uprave Grada Кruševca, kontakt telefon 037/414-703.