ELEKTRONSKE USLUGE „UKINULE“ REDOVE ISPRED ŠALTERA

Jesu li nam elektronske usluge promenile život i vratile dostojanstvo? Neke sigurno jesu. To znaju svi koji su poslednjih godina podnosili zahtev za pasoš ili ličnu kartu. Nerado se sećamo pribavljanja dokumenata i čekanja u redovima pred šalterima, jer već više od decenije Ministarstvo unutrašnjih poslova elektronski zakazuje termine. Među prvima je podržalo razvoj elektronske uprave i pokazalo da se sistem usluga koje pruža građanima može modernizovati.

U više od 80 policijskih stanica, na preko 130 šaltera MUP-a Srbije, za 11 godina otkako postoje elektronske usluge, zakazano je oko 2.150 000 termina za izdavanje pasoša ili ličnih karata. Navala za nova dokumenta izražena je najviše u ovo doba godine, kada bi mnogi da putuju u inostranstvo.

Slavko Josifović, Odsek za podršku razvoja eUprave: „Građanin samo treba da se pojavi u zakazanom terminu i ne treba, sem starog pasoša, ništa da donosi zato što se sve pozadinske radnje, a to je izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu radi elektronskim putem po službenoj dužnosti tako da procedura ta traje od dolaska građana na šalter 15 minuta.“

MUP je stigao do 750 hiljada zahteva za lična dokumenta godišnje, udvostručio se broj onih koji elektronski zakazuju termin. Uslov je da imaju nalog na portalu E uprave, što znači da raste broj onih koji idu u korak sa reformom javne uprave.

Građani: „Evo sada bukvalno u julu mi ističe vozačka tako da sam videla da sada i to mogu preko eUprave da zakažem i da preuzmem tj. čak će da mi pošalju na adresu tako da je to sledeća stvar koju planiram da uradim…“

„Mislim da je prava stvar, da je dobro. Olakšava nam celu proceduru da dođemo do tih dokumenata koji nam trebaju.“

„Ja te elektronske usluge, nažalost ne koristim.“

Zaista, na žalost, jer one postoje da se građanima olakša, da se uštede vreme i novac. S druge strane, cilj modernizacije javne uprave, koju od početka podržava Evropska unija jeste i da se na ovaj način više poštuje i dostojanstva svakog od nas.

Martin Klauke, Delegacija EU u Srbiji: „Evropska unija je pre svega zajednica ideja i vrednosti. Osnovne vrednosti na kojima počiva EU od svog osnivanja do danas su dostojanstvo, sloboda, jednakost, solidarnost, pravda i prava građana. Jedno od osnovnih prava građana koja stoje u središtu EU je i pravo na dobru administraciju, odnosno javnu upravu. Ovom idealu teži i Srbija, a EU je ponosna što može biti pouzdan partner u tom procesu, naročito od 2014. godine kada je Srbija po prvi put usvojila sveobuhvatnu Strategiju javne uprave. U proteklom periodu EU je podržala veliki broj projekata za unapređenje rada javne uprave i koncipiranje uprave kao servisa građana.“

To je slučaj i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u koje građani najčešće svraćaju zbog pasoša i ličnih karata.  Unapređenje ovih usluga rezultat je reforme javne uprave koju Srbija godinama sprovodi uz finansijsku i svaku drugu podršku Evropske unije. Samo u poslednje tri godine 63 miliona evra direktne budzetske bespovratne pomoći, utrošeno je u razvoj, modernizaciju i digitalizaciju pružanja usluga od čega građani imaju direktnu i opipljivu korist.