EKONOMSKI POLOŽAJ I SLOBODA MEDIJA U RASINSKOM OKRUGU

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac predstavio je projekat “Ekonomski položaj i sloboda medija u Rasinskom okrugu„ koji će biti realizovan u narednih 9 meseci. Centar za istraživačko novinarstvo iz Kruševca u narednih 9 meseci realizovaće projekat “Ekonomski položaj i sloboda medija u Rasinskom okrugu „.Cilj projekta je analiza trenutnog ekonomskog stanja medija, socio ekonomskog položaja i statusa zaposlenih u medijima u rasinskom okrugu, izvora finasiranja kao i stepena slobode u odnosu na ekonomski parametar delovanja. Nakon istraživanja o ekonomskom stanju, statusu i slobodi medija i ostalih pomenutih tema, u okviru projekta u oktobru će biti prezentovani rezultati koji će biti objavljeni u istoimenoj publikaciji.

Projekat „Ekonomski položaj i sloboda medija u Rasinskom okrugu“, kruševački Centar za istraživačko novinarstvo realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova finansijski podržan od strane ambasade SAD, a administrira Media Reform Centar iz Niša.