REALIZOVANA EDUKACIJA NA TEMU „AFRIČKA KUGA SVINJA“

PKS RPK Kruševac u saradnji sa Upravom za veterinu i FAO EBRD projektom, organizovala je edukaciju-obuku sa temom „Afrička kuga svinja“. Edukacija je obuhvatila najvažnije aspekte preventive, ranog otkrivanja, praćenja, suzbijanja i kontrole afričke kuge svinja, sa prikazom aktuelne epizootiološke situacije i karakteristika u Evropi, regionu i Srbiji. Posebno je istaknut značaj biosigurnosnih mera na farmama, kao i mera suzbijanja bolesti. Predavanje i prezentaciju održao je prof. dr Dejan Krljaić ekspert organizacije za poljoprivredu Fao, tumačeći razloga za izbijanje afričke kuge svinja, kao i mere brzog odgovora i kontrole ove opake bolesti.

Jedan od glavnih ciljeva projekta predstavlja pomoć održivoj stočarskoj proizvodnji smanjenjem rizika pojave naročito opasnih zaraznih bolesti životinja, pre svega afričke kuge svinja, istakao je profesor Krnjaić. Podaci ukazuju da je virus afričke svinjske kuge široko rasprostanjen kod divljih i domaćih svinja u određenim područjima Republike Srbije. Usled toga odgoj i držanje svinja može se organizovati i sprovoditi samo uz doslednu primenu biosigurnosnih mera koje za cilj imaju sprečavanje unošenja ili širenja bolesti. Biosigurnost predstavlja prvu linija odbrane od bolesti i ključ je u očuvanju zdravlja svinja, koja smanjuje pojavu infektivnih oboljenja i troškova lečenja bolesti, a time i održava produktivnost i doprinosi ostvarivanju profita u proizvodnji. Edukaciju na temu „Afrička kuga svinja“ u kruševačkoj komori pratili su vlasnici farmi svinja i veterinari.