DVADESET IZBEGLIH PORODICA ZVANIČNO IMAJU SVOJE STANOVE

Dvadeset porodica izbeglih sa prostora Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zvanično imaju svoje stanove u naselju Duboki potok u Vrnjačkoj Banji. Zgrada čija je ukupna vrednost 140 miliona dinara, izgrađena je zahvaljujući projektu Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. Opština Vrnjačka Banja učestvovala je sa 70 miliona dinara u obezbeđenju zemljišta, komunalnom opremanju i partnerom uređenju. Stanovi se daju u zakup po simbolični cenama, a nakon isteka roka od 6 meseci, zainteresovana lica moći će po ekonomični cenama da postanu i vlasnici ovih nepokretnosti.

Od svog pokretanja 2012. do danas, Regionalni program stambenog zbrinjavanja izbeglih lica na teritoriji bivše Jugoslavije, krov nad glavom dobilo je 29.000 ljudi u 10.000 stanova. U Republici Srbiji,u prethodnih 10 godina, zabrinuto je skoro 7.000 porodica.

Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Sprovodi se uz podršku OEBS-a, UNHCR-a, a finansira sredstvima Evropske unije koja je najveći donator.  Pored Evropske unije, donatori Regionalnog stambenog programa su i SAD, Nemačka, Norveška, Švajcarska, Italija, Danska, Turska, Luksemburg, Španija, Češka, Mađarska, Rumunija i Slovačka.