DUALNO OBRAZOVANJE VEĆ OD I GODINE ŠKOLOVANJA

Za dualne obrazovne profile: konobar i kuvar, učenje kroz rad počinje u kompaniji već od I godine. S tim u vezi, za generaciju školske 2021/2022. godine, Hemijsko-tehnološka škola potpisala je Ugovor o dualnom obrazovanju za navedene obrazovne profile sa predstavnici kompanija: Trayal korporacija AD Kruševac, Realtor DOO Kruševac i Arabika DOO Kruševac.

Ovo je druga generacija učenika Hemijsko tehnološke škole koja se školuje po dualnom modelu obrazovanja. Stručnu praksu, učenje kroz rad u kompanijama u ovoj školskoj godini obavljaće 11 konobara i 13 kuvara.

Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu može početi da ide u kompaniju na učenje kroz rad. Učenjem kroz rad učenici usvajaju praktična i promenljiva znanja u realnom radnom okruženju. U dualno obrazovanje na području Kruševca do sada je uključen veliki broj kompanija.