DSS: NEPRIJATNI MIRISI POSTALI REDOVNA POJAVA

Demokratska stranka Srbije, Gradski odbor Kruševac, danas je redakciji TV Jefimija dostavila SAOPŠTENjE ZA JAVNOST, koje Vam prenosimo u celosti.

 

“Za građane Kruševca i okoline već nekoliko meseci unazad neprijatni i štetni gasovi koji se šire iz bivše HI ’’Župa’’ postaju redovna pojava. Ako se zna da je u pogonima te fabrike obnovljena proizvodnja ksantata, hlora i hlornih jedinjenja takvi akcidenti više nisu za zanemarivanje, već predstavljaju najopasniju pretnju za ljude i životnu sredinu našeg grada.

 

S obzirom na sirovine za proizvodnju, kao i same gotove proizvode tehnološki proces za njihovu izradu spada u red visoko rizičnih i zahteva hermatizovana postrojenja uz posebne mera bezbednosti. Sve ovo, s obzirom na česte akcidente, očigledno nije u dovoljnoj meri ispoštovano, pa se građani Kruševca i okoline povremeno guše od štetnih isparenja.

 

HI ’’Župa’’ i ranije je proizvodila ova jedinjenja, ali su pojave ove vrste bile veoma retke, sanirane su brzo, koncentracije u atmosferi bile su mnogo manje, tako da građani nisu osećali neprijatnosti u ovolikoj meri.

 

Podsećamo, pre samo petnaest dana došlo je do curenja ugljen disulfilda u pogonu ksantata što je izazvalo požar na krovnoj instalaciji koji je na sreću brzo lokalizovan. Curenje ugljen disulfilda u atmosferu izazvalo bi mnogo teže poslodice, jer ne samo da je visoko zapaljiv, već spada u grupu jakih otrova. O eventualnom curenju hlora u atmosferu ne treba ni govoriti ako se zna da je hlor bojni otrov.

 

Demokratska stranka Srbije u Kruševcu zahteva od Štaba za vanredne situacije Grada da se, u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije Policijske uprave Kruševac, povodom ovih akcidenata obrati građanima sa procenom opasnosti po njih i životnu sredinu.

 

Demokratska stranka Srbije u Kruševcu, takođe, od Inspekcije rada u Kruševcu zahteva da izvrši inspekcijski nadzor nad postrojenjima za proizvodnju u bivšoj HI ’’Župa’’ i o utvrđenom stanju obavesti građane Kruševca.

 

U nedostatku zvaničnih informacija od državnih organa i organa Grada raste nezadovoljstvo građana koji se osećaju zabrinutim za svoje živote i zdravlje. Građani imaju pravo da znaju sa kojim se opasnostima i u kolikoj meri toliko često suočavaju.

 

Kruševac
05.11.2019. Za Gradski odbor DSS Kruševac
Predsednik
Saša Anđelković, dr.vet.med.”