Državni put Kruševac – Đunis – Niš je PONOVO NEPROHODAN jutros od 08 h!!

Južna Morava, merna stanica Mojsinje, 464 cm rast vodostaja od noćas za 33 cm. Državni put II B reda 215 Kruševac – Đunis – Niš je neprohodan jutros od 08 h, voziti uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Na snazi je ponovo vanredna odbrana od poplava. 25 domaćinstava i 27 ljudi nije za sada ugroženo. Prisutni su pripadnici saobraćajne policije, a redovni su i obilasci pripadnika VSJ SVS. JKP “Vodovod Kruševac” dostavlja pijaću vodu, JKP “Kruševac” po potrebi dostavlja tehničku vodu za životinje, Elektrodistribucija Kruševac, Gradske komunalne službe, zdravstvene i veterinarske službe vrše obilazak terena.

Na Zapadnoj Moravi, merna stanica Jasika, vodostaj je 130 cm, stagnacija vodostaja. Reka Rasina, merna stanica Ravni, vodostaj je 132cm. Iz akumulacije Ćelije ispušta se 25 m3/s, a ulazi 26 m3, vodosnabdevanje je stabilno. Intervencija na Garskom putu u Garima.

Stanje klizišta: klizišta su aktivna u Ribaru, Zdravinju, Maloj Reci, Velikoj Kruševici i odron u Cerovi.

Zbog najave većih snežnih padavina  na terenu su ekipe zimske službe.