DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVLJE SA ČETIRI SLUŽBE

Dom zdravlja Medikus univerzalis formirao je Dispanzer za mentalno zdravlje, u okviru kog funkcionišu 4 službe. Kako stručni tim psihologa ističe, akcenat je prvenstveno stavljen na decu i mlade i njihov pravilan mentalni razvoj.

U prethodnih godinu dana, suočeni sa pandemijom koronavirusa, osim zaštite fizičkog zdravlja, kod dela stanovništva javila se potreba za stručnom pomoći i kada je u pitanju očuvanje mentalnog zdravlja. Savete su u većem broju slučajeva tražili roditelji dece i adolescenata, čije su aktivnosti i druženja bila ograničena, zbog epidemiološke situacije. Odgovore na to Kako prepoznati poremećaje u ponašanju najmlađih i potencijalna rizična ponašanja, koja ukoliko se na vreme ne dijagnostikuju mogu dovesti do ozbiljnijeg problema, daće stručni tim psihologa Dispanzera za mentalno zdravlje, koji od nedavno funkcioniše u okviru Doma zdravlja Medikus Univerzalis, u okviru kog, osim službe za dijagnostiku i ranu intervenciju dece sa problemima u ponašanju, funkcionišu službe savetovališta za mlade, porodicu i trudnice.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.