ORGANIZOVANI SKRINING PREGLEDI ZA KORISNIKE

Gerontološki centar, u saradnji sa Radiološkom službom Doma zdrava Kruševac, organizovao je za korisnike ustanove skrinig preglede. Da je briga o starim licima, korisnicima na prvom mestu, govori i današnja akcija Gerontološkog centra koja je pokrenuta u saradanji sa kruševačkim Domom zdravlja, odnosno Radiološkom službom, a u cilju provere zdravstevnog stanja korisnika. Naime, korisnicama je pružena mogućnost pregleda štitne žlezde, grudi i prostate.

Dom zdravlja obavlja preventivne preglede u kontinuitu pre, za vreme i nakon korone . Ono što je veoma važno to je da se Dom zdravlja vraća osnovnoj ulozi, preventivi, zahvaljujući kojoj je na vreme otkiven veliki broj slučajeva opakih bolesti. Kako ističi iz Gerontološkog centra, ovakve i slične akcije biće organizovane i u narednom periodu.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.