„VRTIĆKA ZAJEDNICA“ USTANOVE „NATA VELJKOVIĆ“

Redakciji TV Jefimija, direktorka Predškolske ustanove „Nata Veljković“ iz Kruševca Vesna Živković prosledila je saopštenje, koje Vam prenosimo u celosti:

 

„Uskoro će se navršiti gotovo čitav mesec, kako je P.U. „Nata Veljković“ prekinula sa radom, i prilagodila svoje aktivnosti novouvedenim merama. Ovo je nov način rada i jedan veliki izazov za sve zaposlene, koji u novonastaloj situaciji, primenjuju svoje digitalne kompetencije. Posebno bih želela da istaknem postojanje digitalne platforme u okviru Ustanove, „Vrtićka zajednica“ putem koje vaspitači, medicinske sestre vaspitači i stručni saradnici, na sebi svojstven, kreativan način postavljaju predloge aktivnosti za sve predškolske uzraste. Sa te velike baze, vaspitači materijale šalju, najčešće, putem viber grupa svojim grupama, a kao povratnu informaciju imamo učestvovanje roditelja i dece svojim produktima rada. Razmena informacija se odvija na svakodnevnom nivou, i na radost dece i roditelja, i na radost zaposlenih u vrtićima.Ovaj vid komunikacije je podrška roditeljima, podrška deci da međusobno očuvaju zajedništvo grupe, i da se kontinuirano nastavi rad sa decom. Saznanje da smo velika vaspitna i obrazovna podrška porodici, daje nam krila da koristimo naš uticaj i „na daljinu“ i da u srcima dece i porodičnim domovima budemo zajedno, i u ovom kriznom trenutku.
Upis dece u vrtić se, takođe odvija preko aplikacije E-VRTIĆ, a sva zvanična obaveštenja možete naći na sajtu naše Ustanove.“

 

DIREKTOR
Vesna Živković, spec.strukovni vaspitač