DEŽURNE AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA NA DAN DRŽAVNOSTI

Dežurne službe Doma zdravlja Kruševac za 13., 14., 15. i 16. februar 2021. godine – Dan Državnosti:

Služba hitne medicinske pomoći … 24 sata
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine … 24 sata
Ambulanta u Dijagnostičkom centru … od 07 do 20 časova
Ambulanta Konjuh … od 07 do 13 časova, nedeljom ne radi
Ambulanta Veliki Kupci …. od 07 do 13 časova, nedeljom ne radi
Ambulanta Veliki Šiljegovac … od 07 do 13 časova
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu … od 07 do 20 časova