“DAN MUZIKE I INSTRUMENATA” U EDUKATIVNOM CENTRU KRUŠEVAC

U okviru projekta „Volonterski izazov – mladi pokreću zajednicu“ u prostorijama Edukativnog centra – Kruševac, učenici i učenice Muzičke škole organizovali su volontersku akciju „Dan muzike i instrumenata“.

U okviru programa, pored koncerta oragnizovano je i slikanje inspirisano muzičkim performansima. Akcija je usmerena na promociju muzike i umetnosti, uključivanje lokalne zajednice i podršku mladim muzičarima.

Projekat „Volonterski izazov – mladi pokreću zajednicu“ sprovodi Edukativni centar – Kruševac. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), sufinansira grad Kruševac, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).