“DAN BEZ AUTOMOBILA” U NEDELJI MOBILNOSTI

Dan bez automobila najbolji je povod da se ukaže na neophodnost promene ponašanja građana u pogledu redukcije korišćenja motornih vozila, koja predstavljaju jedan od najvećih zagađivača vazduha. Gradonačelnica Kruševca danas je došla na posao pešaka i na taj način podržala akciju pod nazivom “Dan bez automobila”, koji se svake godine organizuje u okviru “Evropske nedelje mobilnosti”. Akciji se pridružio i pomoćnik gradonačelnika za ekologiji Ivan Parezanović.

Kada je reč o zagađenju vazduha, Kruševac ne spade u visoko pozicionirane gradove, odnosno nije ugrožen izduvnim gasovima. Primera radi, za vreme vanrednog stanja kada je na snazi bila zabrana kretanja, Kruševac je imao najčistiji vazduh što je i pokazatelj da treba više obratiti pažnju i u što manjoj meri koristiti automobile, koliko god je to moguće. Zagađenost vazduha se svakodnevno prati u gradu od strane nadležnih istituicija.