CRVENI KRST KRUŠEVAC ORGANIZUJE AKCIJU DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Crveni krst Kruševac, u četvrtak, 4. jula 2024. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama organizacije (Čolak Antina 36A).

Ko sve može dati krv?

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sledeći kriterijumi:

  •   Da je osoba zdrava, dobrog opšteg stanja;
  •   Teža od 50 kg;
  •   Telesne temperature manje do 37°C;
  •   Pulsa između 50 – 100/min;
  •   Krvnog pritiska: ne višeg od 24/14 kPa i ne nižeg od 13,3/8,66 kPa;
  •   Limfne žlezde vrata i pazuha, jetra i slezina ne smeju biti uvećane;
  •   Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L (Hct = 0.38) za muškarce;
  •   Hemoglobin mora biti iznad 125 g/L (Hct = 0.4) za žene;
  •   Interval između davanja krvi je 3 meseca (12 nedelja) za muškarce i 4 meseca (16 nedelja) za žene;
  •   Davalac krvi u Srbiji ima u proseku 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu. Većinu dobrovoljnih davalaca krvi čine muškarci (73,5 %), dok su žene zastupljene u manjem procentu(26,5 %), što je uobičajeno i u drugim zemljama.