BUDŽET GRADA UVEĆAN ZA 8,5%

Danas je održana četvrta sednica Skupštine grada Kruševca. Jedan od bitnijih tačaka bio je budžet grada za 2024 godinu koji je uvećan za 8,5% .

Lokalni pralament na današnjoj sednici razmatrao je, pored ostalog, odluku o budžetu grada Kruševca. Odlukom o budžetu grada za 2024. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6 mld. 577 mil. 974.681 dinar, od toga 6 mld. 351ml. 811.652 dinara sredstva iz budžeta i 226 mil. 163.029 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika. Javna tribina održana je 27.februara.

Na sednici je potvrđen prestanak mandata odbornika i članu gradskog veća. Lokalni parlament razmatrao je i  Program razvoja grada za 2024 i projekcije za naredne dve godine, odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta za 2023. godinu, zatim odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja ali i izveštaje o radu i finansijskom poslovanju ustanova u gradu. Lokalni pralament dao je  mišljenje i na ostale tačke dnevnog reda iz imovinsko pravne oblasti.