BRZINA AUTOBUSA ZA ORGANIZOVANI PREVOZ DECA OGRANIČENA JE NA 70km/h

Pravilnikom je propisano da obavljanje organizovanog prevoza dece ne sme početi ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem, saopštava Agencija za bezbednost saobraćaja. Brzina autobusa za organizovani prevoz deca ograničena na 70, a na auto-putu 90 kilometara na čas.

Da bi vozač počeo vožnju, mora da bude psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, poseduje i nosi sa sobom fotokopiju lekarskog uverenja o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana i najmanje tri godine poseduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. Osim toga, vozač je u obavezi da poseduje dokaze o svojoj aktivnosti za tekući dan i prethodnih 28 dana, kao i da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova. Takođe, profesionalni vozač mora posedovati odgovarajuću kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača i važeći ugovor o radu za vozača.

Policijski službenik kontroliše ispunjenosti uslova i alkotestiranje vozača neposredno pre početka organizovanog prevoza dece, a ukoliko posumnja na tehničku ispravnost autobusa, autobus se upućuje na kontrolni tehnički pregled, u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ako policijski službenik utvrdi da neki od uslova nije ispunjen, organizovani prevoz dece neće početi do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Agencija za bezbednost saobraćaja podsetila je učesnike u saobraćaju da komunikacija sa vozačem, pri čemu se njegova pažnja poremeti, može biti pogubna, te da samo dve sekunde nepažnje mogu dovesti do nesreće.

Profesionalni vozač, kako ističu iz Agencije za bezbednost saobraćaja, može neprekidno upravljati vozilom četiri i po sata, nakon čega sledi pauza od najmanje 45 minuta, a zatim može opet da upravlja vozilom četiri i po sata sata, posle čega više ne sme da upravlja vozilom.