BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PRUŽNIM PRELAZIMA

Cilj kampanje jeste ukazivanje na posedice nepropisnog i nesavesnog ponašanja učesnika u saobraćaju na mestima gde postoji ukrštanje puta sa prugom, kao i unapređenje znanja o saobraćajnoj signalizaciji i načinu bezbednog postupanja i kretanja na ovakvim mestima.

 

Aktivnost Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Kruševca sprovedena je u saradnji sa Železničkom stanicom u Kruševcu, Prvom tehničkom školom i Saobraćajnom policijom. U Savetu za bezbednost saobraćaja smatraju da je veoma važna tema Bezbednog prelaska pružnog prelaza, pogotovo ako se u obzir uzmu nesreće koje su se u Srbiji desile upravo na pružnim prelazima u poslednjih par meseci. Važno je znati da je prosečna težina voza preko 2000 tona, a da je automobil težak uglavnom oko jedne tone, što dovoljno govori o jedinom mogućem epilogu sudara ova dva prevozna sredstva koji se može jedino uporediti sa silom kojom automobile gazi limenku. Veliku ulogu u bezbednosti vozača imaju i pravilno obeleženi prelazi na pruzi, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

 

Važno je znati: Više ljudi pogine u nezgodama na pružnim prelazima, nego u avionskim nesrećama. Ne prelazite prugu ako su rampe spuštene, voz je blizu. I ne zaboravite – pruga je za vozove.