ASFALTIRANA ULICA PREMA GROBLJU U SELU LJUBAVA

U naseljenom mestu Ljubava puštena u saobraćaj nova deonica asfaltiranog lokalnog puta dužine 650 metara. Vrednost investicije je oko 9,5 miliona dinara.

Grad Kruševac aktivno radi na sanaciji oštećenja nastalih usled poplava, ali i nastavlja sa planiranim radovima na putnoj infrastrukturi. Građani Kruševca i okolnih sela, koji su usled elementarne nepogode – poplava u maju i junu 2023. godine, pretrpeli štetu na svojoj nepokretnoj imovini – porodičnim stambenim objektima, sagrađenim na teritoriji grada Kruševcu i koji su u redovnoj upotrebi za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, istu mogu da prijave na propisanom obrascu do 18.07.2023. godine, na šalteru prijemne kancelarije, kancelarija broj 31, šalter broj 6, u zgradi gradske uprave grada Kruševca.