AKTIVNE MERE ZAPOŠLJAVANJA NACIONALNE SLUŽBE, FILIJALA KRUŠEVAC / VIDEO

Tema konferencije za novinare u Nacionalnoj službi za zapošljavanje bila je realizacija programa po projektu IPA 2013 kao i potpisivanje sporazuma sa lokalnim samoupravama o realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja. Sredstva koja su ove godine izdvojena za programe zapošljavanja koje sprovodi NSZ iznose 3 milijarde 658 miliona dinara.