AGENCIJA ZA LEKOVE ODOBRILA UVOZ FAJZEROVE VAKCINE U SRBIJU

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala je saglasnost za uvoz Fajzerove i Biontekove vakcine protiv koronavirusa.

Kompanije “Fajzer” i “Biontek” predale su 2. decembra dokumentaciju za registraciju vakcine protiv koronavirusa u Srbiji, nakon čega je Agencija za lekove i medicinska sredstva počela da procenjuje dokumenta i temeljno proučava sve faze testiranja, kako bi potvrdila efikasnost i bezbednost vakcine.

Imunizacija Fajzerovom vakcinom već je počela 8. decembra u Velikoj Britaniji, a dozvolu za hitnu upotrebu te vakcine dala je i Američka uprava za hranu i lekove (FDA).