70 GODINA POSTOJANJA J.K.P. „KRUŠEVAC“ /video

Svečanom akademijom Javno komunalno preduzeće “Kruševac”, najstarije javno preduzeće u gradu, proslavilo je 70 godina rada.

 

“Danas smo preduzeće koje u okviru svojih delatnosti ima šest celina i široki spetkar usluga: održavanje čistoće, pogrebne usluge, zoo-higijenu, radnu jedinicu “Zelenilo”, reciklažni centar i proizvodnju i prodaju cveća”, rekla je direktorka preduzeća Snežana Radojković.