7. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA I URBANISTIČKE MERE ZAŠTITE

Danas  je održana 7. sednica stručno operativnog tima za zaštitu i spasavanje iz ruševina, zaštitu od poplava, sklanjanja i urbanističke mere zaštite. Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca“ br.15/20) i člana 19 Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac, doneti sledeći zaključci:

  1. Usvaja se Izveštaj o vremenskim nepogodama na teritoriji grada Kruševca i nastalim posledicama,
  2. Usvaja se Izveštaj o hitno preduzetim merama na sanaciji nastale štete i uspostavljanje kritične infrastrukture,
  3. Nalaže se nadležnim službama Gradske uprave grada Kruševac da u saradnji sa Javno-komunalnim preduzećima, ustanovama i drugim državnim organima i institucijama, izađu na teren i preduzmu mere iz svojih nadležnosti,
  4. Nalaže se Odeljenju komunalne milicije i Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kruševca da pojačaju kontrolu nad ispustanjem otpadnih voda i odlaganje komunalnog i drugog otpada pravnih i fizičkih liaca i u slučaju nepravilnosti preduzmu sve mere u skladu sa svojim ovlašćenjima,
  5. Nalaže se svim nadležnim službama Gradske uprave grada Kruševca, da izađu na teren i sačine izveštaj sa obilaska terena i predlog hitnih mera u cilju sanacije nastale štete i potrebnim radovima na uspostavljanju i redovnom funkcionisanju infrastrukture i objekata, kao i da u hitnom roku u okviru svojih nadležnosti sprovedu sve potrebne radnje i radove,
  6. Preporučuje se građanima da prate obaveštenja i upustva  nadležnih službi.

Kontakt telefoni:

Vatrogasno spasilačka jedinica -193,
Komunalna milicija-065/242-8295