63 GODINE POSTOJANJA OŠ “DRAGOMIR MARKOVIĆ” KRUŠEVAC

OŠ „Dragomir Marković“ Kruševac je osnovana 1961. godine pod nazivom 6. osnovna škola. Škola je dobila ime po učitelju Dragomiru Markoviću. U to vreme u Kruševcu je postojalo pet osnovnih škola, koje su bile opterećene velikim brojem učenika i radile u tri smene. Bilo je neophodno izgraditi i šestu škola koja bi primila odredjeni broj đaka i omogućila da se nastava izvodi u dve smene.

Direktor Bojan Minović

Danas je škola “Dragomir Marković” opremljena savremenim nastavnim sredstvima i u takvim uslovima učenici postižu zavidne rezultate što školu svrstava u vodeće škole u gradu.

Svečanom akademijom u Kruševačkom pozorištu, Osnovna škola ,,Dragomir Marković“ obeležila 63 godine postojanja i rada. Osnovnu školu “Dragomir Marković” u Kruševcu pohađa 1086 đaka.