6. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA I URBANISTIČKE MERE ZAŠTITE

Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca“ br.15/20) i člana 19 Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac, doneti su sledeći zaključci:

1. Usvaja se Izveštaj o vremenskim nepogodama na teritoriji grada Kruševca i nastalim posledicama između dve sednice,
2. Usvaja se Izveštaj o hitno preduzetim merama na sanaciji nastale štete i uspostavljanje kritične infrastrukture između dve sednice ,
3. Prihvata se izveštaj nadležnih službi Gradske uprave grada Kruševac i Javno-komunalnih preduzeća, ustanova i drugih državnih organa i institucija, o izlasku na teren i preduzimanju mera iz svojih nadležnosti,
4. ED Kruševac dežurstvo u nastavku noći pored trafo stanice u Koševima, na raspolaganju im je vozilo Skip JKP“Vodovod-Kruševac“
5. Pripadnici Policijske uprave Kruševac nastaviće dežurstvo na putnim pravcima koji su zahvaćeni poplavama,
6. Na otklanjanju posledica nevremena, posle obilaska i datih naloga, mehanizacija je bila angažovana:
– JKP“Vodovod-Kruševac“ 3 skipa – Konjuh, Kukljin, Lipovac, Bela Voda, Sušica, Kaonik, Jasika i Jasički put. Tri specijalna vozila Voma atmosferska kanalizacija grada,
-JKP“Kruševac“ 2 skipa i 3 kamiona – Šanac, Pepeljevac, Krvavica, Šašilovac i Koševi,
-JKP“Gradska-toplana Kruševac“ 1 skip – Jasički put, Koševi i Vučak, crpljenje vode u Koševima,
-VSJ 19 intervencija crpljenja vode, gašenje dva požara i aktiviranje tima za spasavanje na vodi u nm Vratare,
-Behtel-Enka dva bagera i dve pumpe,
7. Nalaže se Odeljenju komunalne milicije i Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kruševca da nastave sa pojačanom kontrolom nad ispuštanjem otpadnih voda i odlaganjem komunalnog i drugog otpada pravnih i fizičkih lica i u slučaju nepravilnosti da preduzmu sve mere u skladu sa svojim ovlašćenjima,
8. Obavezuju se vlasnici i korisnici zemljišta koje se nalaze pored puta, da su u obavezi da uredno održavaju putne kanale za odvod površinskih voda i izgrađivati propuste na ulazima u svoje parcele,
9. U skladu sa vremenskim prilikama i najavama Stručno operativni tim za zaštitu i spasavanje iz ruševina, zaštitu od poplava, sklanjanje i urbanističke mere zaštite prati situaciju na terenu,
10. Preporučuje se građanima da prate obaveštenja i upustva nadležnih službi,
-Kontakt telefoni za prijavu problema: Vatrogasno spasilačka jedinica – 193, Komunalna milicija – 065/242-8295 i JKP“Vodovod-Kruševac“ – 415-301.