58 ŽENA POZVALO SOS TELEFON OD POČETKA GODINE

Ukupan broj korisnica konsultativno-informativne podrške na SOS telefonu Udruženja žena Peščanik za žene sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, od početka 2022. do sada bio je 58. Od pomenutog broja, 48 žena je prvi put tražilo podršku, a 10 žena je i ranije pozivalo SOS telefon.

Broj poziva bio je 114. Evidentirale smo i 20 dolazaka u prostor na takozvane individualne konsulltacije. U 22 slučaja klijentkinjama je obezbeđena pravna pomoć.

Navedeni brojevi su na nivou prethodnih godina.

Podsećamo javnost, a posebno žene kojima je potrebna podrška da je SOS telefon 066 006 606 dostupan svakog radnog dana od 12 do 18 časova i subotom od 11 do 15 časova.

Udruženje žena Peščanik je, inače, članica Mreže Žene protiv nasilja, koalicije koja broji 30 ženskih grupa u Srbiji koje pružaju podršku ženama sa iskustvom nasilja i zagovaraju unapređenje njihove zaštite, kao i Mreže žena Evrope protiv nasilja prema ženama, koja okuplja blizu 200 organizacija iz cele Evrope, ali i pridružene članice iz drugih delova sveta.