30 KONTEJNERA ZA ODLAGANJE STAKLA STIGLO U VARVARIN

Stanovnici Varvarina imaju mogućnost da staklenu ambalažu iz svojih domaćinstava od sada odlažu u namenske kontejnere i tako doprinesu odgovornom upravljanju ovim otpadom i zaštiti životne sredine. Zahvaljujući projektu „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ 30 kontejnera u obliku zvona raspoređeno je na ulicama Varvarina, a građani i ugostitelji pozvani su da u njih ubace iskorišćene prazne flaše i tegle, kako bi sprečili da ovaj ambalažni otpad završi na deponijama.

Projekat u Srbiji kroz saradnju sa odabranim gradovima i opštinama sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) I Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), zajedno sa kompanijom Sekopak i uz finansijsku podršku Apatinske pivare.

Za sprovođenje projekta na terenu, praćenje popunjenosti i dinamike pražnjenja staklene ambalaže iz zvona zadužen je JKP Varvarin.