20% STANOVNIŠTVA U SRBIJI STARIJE OD 65 GODINA

Mladi do 17 godina čine samo 17 odsto stanovništva u odnosu na opštu populaciju u Srbiji, izjavila je ministarka bez portfelja zadužena za demografski razvoj i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović i dodala da oni koji imaju preko 65 godina čine više od 20 odsto populacije. „To je apsolutno nedovoljno da se održimo ovde u Srbiji“, rekla je Đukić Dejanović.

 

Navodeći da Srbija neretko konstatuje da nema dovoljno dece, Đukić Dejanović je istakla da su zbog toga pronalitetne mere izuzetno važne i prioritetne. Naglasila je i da je jako važno da dete bude zaštićeno i da njegov interes bude prioritet i u skladu sa tim pozvala pojedince, akademsku zajednicu i sve činioce da se pridruže i pomognu da zakoni koji se donose, a tiču se zaštite prava deteta, budu što bolji.

 

Potpredsednik Skupštine Srbije Veroljub Arsić naveo je da je Srbija među prvima ratifikovala Konvenciju o pravima deteta i da od tada pokazuje potpunu i kontinuiranu posvećenost o zaštiti njihovih prava. On je istakao da je Narodna skupština uvek bila usmerena u pravcu zaštite dečjih prava i poboljšanju položaja dece kroz zakonodavne aktivnosti, a od 2012. godine, podsetio je, postoji Odbor za prava deteta čiji je predsednik Maja Gojković.

 

„Srbija beleži značajne pomake u unapređenju prava deteta i stvaranju zakonskih okvira za zaštitu dece, a potpuno smo svesni da je puno posla pred nama“, rekao je Arsić. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da Beograd, kao veliki grad, mora da vodi računa o svoj deci, naročito o ugroženim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja ili deca sa posebnim potrebama.

 

Izvor: rts.rs