13. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA POPLAVE, ZAŠTITU I SPASAVANJE

Danas je održana 13. sednica SOT -a za zaštitu i spasavanje iz ruševina, zaštitu od poplava, sklanjanje i urbanističke mere zaštite i druge specifične zadatke. Sastanak je sazvala gradonačelnik Jasmina Palurović. Najvažniji aspekti razgovora bili su vezani za izveštaje sa terena ugroženih poplavama: o tome šta je sanirano, šta predstoji i koji su načini realizacije kako bi se dati postupci maksimalno ubrzali.

Nadležne službe i državni organi dostaviće JLS tabele putem kojih će biti prosleđene informacije vezane za nastale štete. Služba mesnih zajednica grada Kruševca već je otpočela aktivnosti na tom poslu. Takođe, uključuju se inspekcijski i svi drugi nadležni organi, kako bi se što pre detaljno prikupili i sistematizovali podaci i blagovremeno prosledili.

JKP Vodovod evidentiralo je tokom vikenda kvarove i prekid u vodosnabdevanju u Šiljegovcu i Ribaru na čijem se otklanjanju radi.

JKP Kruševac završilo je neophodne radove na mostu u Šiljegovcu, proširen je i propust, danas se započinju radovi na mostu u Slatini, a u planu je i obilazak Trmčara. Završeno je čišćenje Garskog potoka, a okončavaju se i kanali u Koševima.

Snabdevanje električnom energijom je uredno.

Javno preduzeće za projektovanje i izgradnju obilazi klizišta  i zajedno sa drugim službama ugrožena domaćinstva.

Prioritet je prohodnost do svih kuća, naglasila je Gradonačelnica.

U sve obilaske uključena je i Komunalna milicija, a po potrebi i Policijska uprava Kruševac, koja je izvestila da će se programi ovog Ministarstva  narednih dana odvijati prema planu ( defile orkestra, egzercir, koncert operskih pevača… )

S obzirom na predstojeći  Dan grada, Vidovdan, zaključeno je da se svi raspoloživi resursi maksimalno angažuju, kako bi praznik bio, kao i uvek,  proslavljen na Kruševcu dostojan način.

Fotografija: reka Rasina, Kruševac, subota 17. jun 2023. godine