13. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Sednica skupštine grada Kruševca zakazana je za petak, 18. mart, kada će odbornici razmatrati Odluke o oko 40 tačaka dnevnog reda.

Pred odbornicima Skupštine grada Kruševca naćiće se 42 tačke dnevnog reda, među kojima je i predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budzeta grada za 2021. godinu. Skuština će razmatrati i Rešenje kojim se otuđuje neizgrađeno građevinsko zemljište u svojini grada bez naknade Republici Srbiji radi gradnje pravosudnih organa u Kruševcu. Takođe, razmatraće se i Odluka o usvajanju predloga projekta privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije, za realizaciju projekta obavljanje javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca. Lokalni parlament daće mišljenje na odluku kojom se uvećava osnovni novčani kapital JKP „Gradska Toplana“ u iznosu od 10 miliona dinara uplatom Ministarstva finansija, ali i na predlog Odluke kojom se prihvata preporuka Vlade Srbije i daje saglasnost da se potraživanje prema PPT namenska a.d. Trstenik konvertuje u akcije.

Na sednici gradske Skupštine razmatraće se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju ustanova. Lokalni parlament imenovaće direktora Pozorišta i vršioca dužnosti direktora apotekarske ustanove, a na sednici će se naći i ostale odluke iz imovinsko pravne oblasti. Sednica Skupštine će se održati u petak 18. marta u 10 časova u zgradi Gradske uprave.