100 POTPISA DOVOLJNO ZA POKRETANJE JAVNE RASPRAVE

 

 

Građani Srbije mogu od danas sa najmanje 100 prikupljenih potpisa da predlože sprovođenje javne rasprave u svojim lokalnim sredinama na bilo koju temu, od rekonstrukcije parkova i ulica, osnivanja različitih manifestacija, do stopiranja projekata za koje smatraju da su štetni za njihovu opštinu ili grad.

 

Ovaku mogućnost od danas pružaju nedavno usvojene izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, a odnose se na situaciju kada su lokalne samouprave već najavile određene odluke, kako bi se na predlog građana, pre usvajanja, o njima raspravljalo. Odbornici po ovom zakonu nisu dužni da raspravljaju o ovoj inicijativi, ali nadležni smatraju da je ovakva građanska inicijativa „signal“ lokalnim poslanicima, koji bi pre donošenja konačne odluke, trebalo da znaju mišljenje određene grupe građana.

 

S druge strane, ukoliko se prikupi pet procenata potpisa punoletnih građana, opštine i gradovi su duženi da se u roku od 60 dana izjasne o željama građana.

 

„Smisao ovi odredbi je da se pozovu građani da se više zainetersuju za rad u svojim opštinama, da to interesovanje ne bude jednom u četiri godine kada su lokalni izbori ili kada lično imaju neki problem u svojoj opštini“, kažu u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.