10. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

Na današnjoj sednici SOT-a u Gradskoj upravi, analizirana je aktuelna situacija između dve sednice, podneti izveštaji i naložene nove mere.

JKP „Kruševac“ angažovano je na lokaciji Lomnička reka i Garski potok u  delu čišćenje vodotoka i propusta. Trenutno se vrše radovi na sanaciji posledica padavina u naseljenim mestima Bela Voda, Ljubava i Lazarevac.
Ovom preduzeću se preporučuje da zbog mogućih padavina  obezbedi dodatnu količinu džakova sa peskom kako bi u svakom trenutaku a u slučaju pogoršanja vremenskih prilika mogli da intervenišu na kritičnim
lokacijama radi sprečavanja izlivanja vode.

JKP „Vodovod Kruševac“, je sa mehanizacijom angažovanan u naseljenim mestima Vratare, Brajkovac i Ljubava. U Beloj Vodi su završili sanaciju mosta. Planirane su aktivnosti u naseljenom mestu Lazarevac na ravnjanju lokalnih puteva. Ekipe Vodovoda otklanjaju kvar na magistralnom cevovodu u Kukljinu. Osim ove havarije evidentiran je kvar i na magistralnom cevovodu u Ribaru ali zbog klizišta nije počela sanacija istog. Za meštane Ribara su obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Popravljen je hidrant za brzo punjenje u ulici Ratomira Hercega. Vodovod Kruševac planira i popravku Kožetinskog kolektora nakon prestanka padavina i stabilizacije vremenskih prilika.

Ekipe sa ljudstvom „Gradske Toplane“, Kruševac angažovani su u Ribarskoj Banji, Rosici i Grevcima, na sanaciji lokalnih puteva, čišćenju propusta i uklanjanju rastinja.

Inspekcijske službe Gradske uprave Kruševac u koordinaciji sa drugim službama, danas su obišli Vitanovac- potok Via, naseljena mesta Koševi, Slatinu, Šanac, Jošje, i mnoge druge lokacije i konstatovali trenutno
stanje na terenu. Osim ovih lokacija izvršen obilazak Ravnjaka, ulice Miše Mitrovića i Aleksandrovačke. Sve inspekcijske službe su na terenu i vrše nadzor nad izvođenjem radova angažovanih preduzeća u toku sanacije
kritičnih mesta i lokacija.

Na osnovu izveštaja zaposlenih u Javnom preduzeću za urbanizam i izgradnju grada Kruševca, u Konjuhu je zbog ugroženosti iz tri stambena objekta izvršena evakuacija ljudstva.

Na sastanku SOT-a doneti su sledeći zaključci:

1. Kao prioritet, angažovati se na rešavanju problema u naseljenom mestu Slatina;
2. Dalje aktivnosti na uređenju i sanaciji u ulicama Aleksandrovačkoj, Miše Mitrovića i na potezu Ravnjaka;
3. Nalaže se JKP Gradska Toplana Kruševac da nastavi radove u naseljenim mestima Ribarska Banja, Rosica i Grevci na otklanjanju posledica nevremena;
4. Angažovanje dodatnog („lutajućeg“) skipa koji će biti na raspolaganju po prijavi građana. Nalog za angažovanje daje inspekcijska služba;
5. PU Kruševac intervenisaće u slučaju ometanja radnika angažovanih na otklanjanju posledica nevremena.