DONET NOV ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI /video

Donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi, lokalne samouprave su u obavezi da usklade opšta akta sa Zakonom. Nakon što je donet nov statut grada, u Gradskoj upravi Kruševac je održana i javna tribina na kojoj su učešće uzeli predstavnici mesnih zajednica, kojih je na teritoriji Kruševca ukupno 54.

 

Nova odluka o mesnim zajednicama, omogućiće građanima da uzmu aktivnije učešće u ostvarivanju svojih prava i interesa, zaključio je načelnik Gradske uprave Ivan Anđelić.