ZDRAVA PIJAĆA VODA „STIGLA“ U KAMENARE

U 2018. godini nastavljeni su radovi na sekundarnoj mreži u selu Kamenare, a završetkom radova na izgradnji rezervoara danas su i potpuno privedeni kraju sve zaplanirane aktivnosti na celokupnom sistemu.

 

Radovi na izgradnji magistralnog cevovoda od rezervoara Brajkovac do sela Kamenare u dužini od 3.350 metara otpočeli su marta 2017.godine. Ovi radovi su bili ključni da bi se od rezervoara Brajkovac do sela Kamenare obezbedila zdrava pijaća voda na koju su stanovnici ovog mesta čekali skoro celu deceniju. Kako se većina stanovništva u ovom delu bavi poljoprivredom meštani su prepoznali prioritet uvođenja vode sa gradskog vodovoda te su još 2007. godine sopstvenim sredstvima finansirali izgradnju sekundarne mreže. Kako bi ceo sistem funkcionisao bilo je neophodno pored izgradnje magistralnog cevovoda izgraditi i rezervoar, crpnu stanicu i hidroforsko postrojenje.

 

U oktobru prošle godine nakon sprovedenog postupka javne nabavke gde su izabrani najpovoljniji izvođači radova, zvanično su otpočeli radovi na izgradnji rezervoara “Kamenare” zapremine 120 m3 i crpne stanice u Brajkovcu sa objektima za daljinski nadzor. Za izgradnju rezervoara u naseljenom mestu Kamenare izabrani najpovoljniji ponuđač je „Projekt gradnja“ Kruševac, a za izgradnju crpne stanice izabran je „Modul-inžinjering“ iz Kruševca. Radovi na oba objekta su tekla paralelno planiranom dinamikom i u ovoj godini, a kao krajnji cilj imalo povezivanje celokupnog sistema.

 

Završetkom radova na glavnom rezervoaru u naseljenom mestu Kamenare stanovnici su i zvanično vodu za piće dobili početkom novembra ove godine. Ovi radovi omogući će da 80% predviđenih naseljenih mesta dobije vodu, a ostalih 20% tačnije niži delovi sela dobiće vodu izgradnjom hidroforskog postrojenja čija je izgradnja planirana za narednu godinu, a čija će ukupna vrednost iznositi milion i po dinara. Vrednost ukupne investicije sistema „Kamenare“ je oko 13.000.000,00 dinara i potpuno se finansira sredstvima JKP „Vodovod-Kruševac“.

 

J.K.P. „Vodovod – Kruševac“