ZAVRŠENO UREĐENJE MOSTA NA RASINI U GORNJEM STEPOŠU

Štićenici Vaspitno-popravnog doma Kruševac završili su radove na rekonstrukciji i uređenju mosta na Rasini u Gornjem Stepošu.

Most na Rasini u Gornjem Stepošu povezuje ovo naseljeno mesto sa selima preko reke. Inače, nakon uređenja, most na Rasini pomalo će podsećati na most ljubavi u Vrnjačkoj Banji. Naime, i na njemu će biti omogućeno da zaljubljeni katance vezuju za ogradu mosta u znak ljubavi, a ključiće simbolično bacaju u reku.