ZAKON NEDOZVOLJAVA DA SE ZAVRŠNA PRIREDBA REALIZUJE U HALI SPORTOVA

Završna priredba predškolaca pod nazivom “Od bajke do čitanke“ je tradicionalna priredba Predškolske ustanove “Nata Veljković“ u kojoj učestvuju sva deca u godini pred polazak u školu za koju su roditelji dali pisanu saglasnost za učešće. U okviru ove priredbe svake godine bira se tema u skladu sa aktuelnim dešavanjima u vrtiću, koja se dalje razrađuje i pravi se Program priredbe. Pored izbora teme, važan faktor predstavlja i mesto realizacije, tako da se program priredbe uvek usklađuje sa mestom realizacije.

Nekada je Završna priredba bila realizovana u Hali sportova, ali kada je 2015. god. donet zakonski dokument Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti dece u Ustanovi koji je propisalo Ministarstvo prosvete, prostor Hale sportova, je čak prestao da bude i alternativni prostor za realizaciju jer prima oko 2650 gledalaca, što ne bi bilo u skladu sa zakonom i našim potrebama, jer u priredbi učestvuje oko 800 predškolaca, 150 vaspitača, preventivnih i medicinskih sestara, stručnih saradnika i saradnika, radnika službe održavanja i obezbeđenja, kao i oko 5000 gledalaca, odnosno roditelja, braće, sestara, baka i deka kao i drugih građana koji žele da da pogledaju priredbu i požele predškolcima srećan polazak u školu.

Završnom priredbom predškolaca se od 2006 god. tradicionalno otvaraju Vidovdanske svečanosti na Slobodištu. Amfiteatar Slobodišta, sama konfiguracija terena, travnate površine, odnosno celokupan prostor na otvorenom, predstavlja mesto koje zadovoljava sve aspekte za realizaciju Završne priredbe. U okviru ovog kompleksa postoji prostor, odnosno velike travnate površine pre ulaska u amfiteatar u kome se okupljaju deca i roditelji, zatim prostor za publiku u okviru amfiteatra je prostran i može da primi veliki broj gledalaca bez zakonskog ograničenja, uzvišenja iznad scene na kojima se raspoređuju deca nakon defilea, kao i scenu na kojoj deca izvode program. Program koji se sprovodi na ovom prostoru obuhvata okupljanje učesnika, zatim defile dece sa vaspitačima koji se sprovodi po određenom rasporedu kroz staze amfiteatra do uzvišenja iznad publike, ceremonijalni deo (čitanje povelje, paljenje baklje koji prestavlja doživljaj za decu), priredba dece koja se izvodi na sceni amfiteatra u kojoj učestvuje oko 80 deteta koja izvode dramski deo i plesnu tačku i izlazni defile koji se takođe izvodi po određenom redosledu, deca silaze sa uzvišenja kreću se kroz staze do travnatih površina nakon čega sledi preuzimanje dece od strane roditelja. Za celokupnu organizaciju koja traje oko 3 meseca ulaže se ogroman trud i rad zaposlenih kako bi to izgledalo lepo i bezbedno za našu decu i kako bi ponela najlepše uspomene sa priredbe. Iz svega napomenutog prostor Slobodišta je za realizaciju programa priredbe najadekvatniji.

Stadioni koji su takođe na otvorenom prostoru a koji postoje u gradu imaju velike mogućnosti za realizaciju priredbe ali posmatrano sa aspekta publike nemaju dobru preglednost zbog udaljenosti od mesta realizacije i samim tim ne pruža se adekvatan doživljaj.