ZA TOPLANU ISTOVARENO 1200 TONA UGLJA

Visina vode na rekama Zapadne i Južne Morave na mernim stanicama u Jasici i Mojsinju je ispod upozoravajućeg nivoa.

 

Policijska uprava Kruševac  – Stanica saobraćajne policije – Nije bilo težih saobraćajnih nezgoda na teritoriji Grada, prema stanju puta traženo je angažovanje zimske službe.

 

Služba hitne medicinske pomoći Doma Zdravlja Kruševac, do 20 sati imali su 20 terena. Nije bilo prijavi povređenih iz saobraćajnih nezgoda.

 

Služba transporta Opšte bolnice Kruševac – na osnovu izveštaja vozača svi putevi na kojima su imali intervencije su prohodni. Manji problemi su bili od okretišta u Mačkovac i Globoder, sneg se topi, očišćen je ali nema rizle i soli za otapanje. To je problem posebno za vozila koji dovoze pacijente hemodijalize.

 

Kruševacput AD – na osnovu obaveštenja dežurne službe, svi putni pravci prvog prioriteta su prohodni, uz otežano kretanje zbog utabanog snega. Na kolovozu ima ugaženog snega od 5 do 10 cm. Na snazi je 4. Stepen angažovanja opreme i ljudstva. Stepen angažovanosti mehanizacije na lokalnim putevima i ulicama grada Kruševca predviđen je 100%.

 

Od 19.00 časova 24.01. od strane nadzora JP Direkcija za urbanizam i izgradnju angažovanje mehanizacije i ljudstva je 100%.Danas nije bilo posete predstavnika nadѕora punktovima Zimske službe.

 

Komunalna inspekcija prati sva angažovanja mehanizacije i rad na terenu.

 

Za državne puteve 2 vozila na pravcima: Pojate – Stopanja i Kruševac – Jastrebac.

 

JKP “Kruševac“ – zimska služba je funkcionisala sa smanjenim kapacitetima zbog kvarova na vozilima, izazvanim 48 časovnim angažovanjem u toku padanja snega. Trotoari prvog, drugog i trećeg  prioriteta se čiste  i baca se so. Dva kamiona su na remontu jedan zbog mržnjenja rizle u posipaču a drugi zbog mehaničkog kvara, tri mašine BOBKET su radile na trotoarima i ulicama do 20 sati, tada su povučeni zbog leda , 1 UZT povučen oko 19 sati,i dva traktora sa posipačem su oba u defektu izzmeđu 18.30 i 19 sati, i čeka se popravka. Multikar je angažovan u raščišćavanju uskih ulica u gradu po zahtevu Ad Kruševacputa. Za popodnevnu smenu ponovo je uvedeendelimična zabrana izdavanja soli i agregata po usmenom nalogu tehničkog direktora Ignjata Vidakovića, što je preneto dežurnom komunalnom inspektoru od strane odgovornog lica JKP.Navodni razlog je štednja , zbog nemogućnosti uvoza i informacije da se so koristi i za posipanje trotaoara. U prvoj smeni, na raščišćavanju snega angažovano je 60 radnika, u drugoj smeni 24 i u trećoj 12 radnika.

 

Odeljenje komunalne policije – na osnovu dostavljenog izveštajaobaveštavaju da su zbog obilnih padavani snega i uvida u čišćenje istog od strane Kruševacputa AD i JKP“Kruševac“, dežurali i vršili obilazak terena tokom dana i noći (24 časa). U toku dana vršen je obilazak javnih ustanova i škola, privrednih subjekata i regulisanje parkiranja na javnim površinama.

 

PONOVO je kao i juče uočen problem u čišćenju unutrašnjeg prostora Opšte bolnice Kruševac, iako je šef tehničke službe još 24.01.2019.godine obavešten da organizuje čišćenje i posipanje soli. Isti to nije uradio ni danas 27.01. pa je po nalogu komunalnog policajca pozvan JKP Kruševac i izvršio čišćenje i posipanje soli. Tražili smo da se napravi Zapisnik sa odgovornim licem i pokrene prekšajni postupak. Očekujemo izveštaj Komunalne policije.

 

Tokom noći vršiće se obilazak Jugoprevoza, Gradske toplane i punktova zimske službe.

 

Odeljenje za inspekcijske poslove, za danas 27.01.2019. godine dežurni komunalni inspektori prave raspored raspoložive mehanizacije na čišćenju snega na lokalnim putevima. Mehanizacija je ispraćena na teren uz pregled putnih pravac, upisane su sve satnice rada oba izvođača zimske službe. Neće biti dozvoljen ni jedan dodatni sat ako i stvarno nije urađen. Izveštaj popdnevne smene se radi i biće priključen uz jutarnnji izveštaj. Dežurstvo se nastavlja prema rasporedu 24 sata.

 

Od načelnika Školske uprave Kruševac, MPNTR dobijeno je obaveštenje da su relizovane sve aktivnosti oko proslave SV Save bez problema.

 

JKP “Gradska-toplana“ na osnovu dostavljenog obaveštenja, izvršena je popravka kotlova i snabdevanje je redovno. Na terenu se vrši ozračivanje mreže i sitne intervencije. Naloženo je pojačano dežurstvo u narednom periodu.

 

Elektrodistribucija Kruševac na osnovu dostavljenih podataka dispečerskog centra snabdevanje korisnika je redovno. Dešavaju se manji kvarovi koji se otklanjaju na terenu. Na teritoriji grada Kruševca bilo je 7 prekida isporuke električne energije i 6 manjih kavrova na mreži ka domaćinstvima.

 

JKP “Vodovod-Kruševac“ vodosnabdevanje korisnika je stabilno, svi planirani radovi teku po planu. Stanje na vodozahvatu jezera Ćelije i fabrike vode u Majdevu takođe stabilano.

 

Jugoprevoz Kruševac AD – Skraćeno je 11 lokalnih linija:

 

Kruševac – Bovan preko Pasjaka saobraća do Parunovca.

Kruševac – Stanci, saobraća do Kobilja.

Kruševac – Tekije, saobraća do Parunovca.

Kruševac – Cerova, saobraća do škole u Cerovi.

Kruševac – Sebečevac, saobraća do Doljana.

Kruševac – Sebečevac preko Velikih Kupaca, saobraća do Velikih Kupaca.

Kruševac – Mali Šiljegovac, saobraća do Novog Sela.

Kruševac – Mrmoš – Velika Vrbnica, saobraća do Žabara.

Kruševac – Izbenica, saobraća do Bačine.

Kruševac – Slatina – Sezemče, saobraća do Trmčara.

Kruševac – Brajkovac skraćeno do Bele vode

 

Napomena: Danas je autobus izlazio do Tekija kada je popustio led. Za jutro će odlučiti na licu mesta, u zavisnosti kakav je kolovoz, jer nije bilo bacanja agregata. Međugradski saobraćaj se odvija u potpunosti.

 

Podatke dao dežurni dispečer, Jugoprevoza u Kruševac AD u 21 sat.

 

Na kraju dodajemo komentar i zahtev šefa Železničke stanice Kruševac Zorana Stojkovića, da se od strane nadzora i putara obrati pažnja na čišćenje ukrštanja puteva i pruga, zbog leda. Oni su juče istovarili 1200 tona uglja za JKP Gradska Toplana.