XX SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Sednica skupštine grada Kruševca biće održana u utorak 25. decembra 2018. godine. Za ovu sednicu predviđeno je preko 60 tačaka dnevnog reda.

 

Lokalni parlament grada Kruševca na 20. sednici razmatraće o izveštajima i odlukama u preko 60 tačaka dnevnog reda. Odbornici gradske skupštine razmatraće predlog odluke o Budžetu grada za 2019 godinu. Na dnevnom redu sednice naći će se i predlog odluke kadrovskog plana Gradske uprave Kruševac, gradskog prvobranilaštva i službe Mesnih zajednica za 2019. godinu, zatim predlog odluke o izmenama odluke o komunalnim taksama kao i o programu razvoja grada za 2019. sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

 

Odbornici će razmatrati i predlog programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2019. predlog odluke o otudjenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta kao i predlog izmena i dopuna plana razmeštaja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama. Lokalni parlament daće saglasnost na predlog odluke o utvrdjivanju prosečne cene kvadratnog metra drugog zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Kruševca kao i na predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za decu i program razvoja turizma grada Kruševca za period od 2019. do 2024 god.

 

Predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada kruševca za 2019. kao i izveštaj o realizaciji lokalnog akcionog plana za 2018. će se naći na dnevnom redu gradske skupštine. Odbornici će razmatrati i izveštaje o radu Javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, a na dnevnom redu naćiće se i tačke iz imoninsko pravne oblasti.