VOJNA SVEČANOST U KASARNI „CAR LAZAR“ /video

U kasarni “Car Lazar” U Kruševcu je, povodom kraja kalendarske godine, priređena vojna svečanost u prisustvu vojnika i oficira i predstavnika Grada Kruševca i Rasinskog okruga.

 

Na Vojnoj svečanosti povodom kraja kalendarske godine, skupu se obratio komandant Komande za ravoj Rasinske brigade, pukovnik Rade Rnjaković.