VIŠE OD 50 MLADIH ROMA I ROMKINJA STAŽIRALO U DRŽAVNOJ UPRAVI

Više od 50 mladih Roma i Romkinja dobilo je priliku da stažira u državnoj upravi. Reč je o projektu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Fondacije za obrazovanje Roma, a cilj je da kroz obrazovanje brže dođu do posla.

Mladi Romi, koji su dobili priliku da stažiraju u državnoj upravi, ruše stereotipe. Školovanje im je otvorilo put do posla i bolje budućnosti Oni koji su taj put već prošli, kažu da je volja presudna. U Fondaciji za obrazovanje Roma ističu da obrazovani mladi ljudi pomažu i zajednici. Afirmativne mere države u obrazovanju – od upisa u vrtiće i osnovne škole do stipendiranja srednjoškolaca i studenata, urodile su plodom.

Za sada je mladim Romima vrata otvorilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ali će se spisak državnih institucija širiti.