VAŽNO SAOPŠTENJE JKP „VODOVOD – KRUŠEVAC“

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalna obustava isporuke vode za piće će biti po planu 16. i 17. juna, dok će 17. juna u večernjim satima u sistem biti puštena tehnička voda.

U trenutku upuštanja u vodovodni sistem, vodu ne treba koristiti za piće, i tek nakon izvršenih analiza kvaliteta vode od strane Zavoda za javno zdravlje  Kruševac, odnosno kada Zavod za javno zdravlje objavi da je voda u potpunosti ispravna, može se koristiti i za piće .

Cisterne se raspoređuju do trenutka dok Zavod za javno zdravlje Kruševac ne proglasi vodu za piće ispravnom.