USPOSTAVLJENA LOKALNA MREŽA PODRŠKE MLADIMA IZ HRANITELJSKIH PORODICA U KRUŠEVCU

Zahvaljujući Lokalnoj mreži podrške, mladi iz hraniteljskih porodica u Kruševcu sada imaju na raspolaganju intersektorsku podršku u procesu osamostaljivanja. Osnivanje Lokalne mreže pokrenuo je Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, a njoj se do sada priključilo 17 članica iz sektora socijalne zaštite, obrazovanja, privrede i zapošljavanja.

Ova akcija je deo globalnog projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, ukupne vrednosti 4,7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije.

Inicijativu je podržao i grad Kruševac, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Centrom, na realizaciji projekta „Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“. Šef Službe za socijalnu i zdravstvenu zaštitu u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kruševca, Zorana Pavlović, istakla je da je projekat doprineo većoj vidljivosti mladih iz hraniteljskih porodica, kao i senzibilisanju svih lokalnih aktera koji su izrazili spremnost i volju da daju svoj doprinos u pružanju podrške ovoj ciljnoj grupi, uključivanjem u Lokalnu mrežu i stavljanjem na raspolaganje svojih resursa podrške. Uspostavljanje Lokalne mreže predstavlja značajan institucionalni mehanizam i instrument za pružanje podrške u procesu integracije mladih koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, koji se bazira na multidisciplinarnom i intersektorskom pristupu i to kroz prizmu i koncept privatno – javnog partnerstva, rekla je Pavlović.

“Kako bismo mlade podržali na odgovarajući način, moramo da izađemo iz uskih okvira sistema socijalne zaštite, zbog čega smo se i odlučili da osnujemo lokalne mreže podrške mladima iz hraniteljskih porodica, uKruševcu, Kragujevcu,Kraljevu i Čačku. One okupljaju organizacije, institucije i kompanije koje same predlažu načine kako mogu da podrže mlade, istakao je direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje Slaviša Sorak.

Kada je reč o konkretnoj mladoj osobi, podrška se dogovora na sastanku aktera iz različitih sektora, odnosno članica mreže, koji zajedno sa mladom osobom planiraju individualno orijentisanu podršku u cilju njenog uspešnog osamostaljivanja.

Iz kompanije Adecco poručili su da im je veoma drago što su se priključili Lokalnoj mreži podrške, znajući sa kakvim izazovima se mladi susreću kada je u pitanju zapošljavanje. U okviru Lokalne mreže podrške u Kruševcu, Adecconastoji da mlade uputi na poslodavce koje mogu da im ponude praksu ili zaposlenje u skladu sa njihovim obrazovnim profilom, odnosno kompetencijama koje poseduju.

Iz Lokalne mreže podrške u Kruševcu upućen je poziv svim relevantnim akterima da se priključe podršci mladima iz hraniteljskih porodica.

Projekat „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ vredan 4.7 miliona evra, koji finansira Evropska unija a sufinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Više o projektu možete saznati na www.ukljucivanjemladih.rs

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.