USPEŠNO SANIRAN KVAR NA MAGISTRALNOM CEVOVODU

Usled kvara na magistralnom cevovodu koji se desio dana 14.11.2023. godine došlo je do prekida u vodosnabdevanju korisnika prekomoravskih naselja (Jasika, Kukljin, Bela voda, Šanac, Konjuh, Ljubava, Kamenare, Šašilovac, Brajkovac i Krvavica) sa vodosistema „Ćelije“.

Ekipe održavanja JKP „Vodovod – Kruševac“ intenzivno su radile na terenu do otklanjanja kvara. Nakon sanacije kvara i puštanja vode u sistem, tokom noći 17.11.2023.godine vodosnabdevanje je ponovo uspostavljeno u svim gore navedenim seoskim mestima koja su ostala bez vode, što znači da JKP „Vodovod – Kruševac“ nastavlja sa normalnom isporukom vode za sve korisnike prekomoravskih sela.

Preporučuje se da se voda sa sistema ne koristi za piće i pripremanje hrane. Zavod za javno zdravlje Kruševac trenutno vrši analizu vode, a po dobijanju pozitivnih rezultata i zvaničnog odobrenja, voda će biti namenjena za piće i pripremu hrane za korisnike prekomoravskih sela: Jasika, Kukljin, Bela voda, Šanac, Konjuh, Ljubava, Kamenare, Šašilovac, Brajkovac i Krvavica. Voda koja je trenutno u sistemu za prekomoravska sela može da se koristi za pranje, tuširanje i druge sanitarne potrebe.

Do zvaničnog proglašenja ispravnosti vode za piće od strane Zavoda za javno zdravlje Kruševac za prekomoravska naselja, JKP „Vodovod – Kruševac“ će sve korisnike prekomoravskih sela snabdevati vodom za piće putem cisterni na sledećim lokacijama:

  1. JASIKA – ISPRED DOMA KULTURE I KOD ŠKOLE
  2. KUKLjIN – KOD CRKVE I KOD SKELE (PRODAVNICE)
  3. BELA VODA – ISPRED DOMA KULTURE
  4. BRAJKOVAC – KOD ŠKOLE
  5. KONjUH – ISPRED DOMA KULTURE
  6. KAMENARE – ISPRED PRODAVNICE U CENTRU NASELjENOG MESTA
  7. SRNjE (I KRUŠEVICA) – U CENTRU NASELjENOG MESTA
  8. KRVAVICA (I ŠAŠILOVAC) – ISPRED ŠKOLE U KRVAVICI
  9. PADEŽ (I VRATARE) – KOD ŠKOLE
  10. ŠANAC – KOD PRODAVNICE I KOD ŠKOLE

 

Pored stacionarnih cisterni na gore navedenim lokacijama, biće aktivne I dve pokretne cisterne naizmenično po dva sata na relacijama Vratare – Padež i Krvavica – Šašilovac.

Takođe, do zvaničnog proglašenja ispravnosti vode od strane Zavoda za javno zdravlje Kruševac za prekomoravska naselja, JKP „Vodovod – Kruševac“ će u kontinuitetu obilaziti i vršiti dopunu stacionarnih cisterni sa pijaćom vodom na gore navedenim lokacijama.

O svim daljim informacijama u vezi zvaničnog proglašenja ispravnosti vode za piće od strane Zavoda za javno zdravlje Kruševac za prekomoravska sela, korisnici će biti blagovremeno obavešteni putem zvaničnog sajta I društvenih mreža JKP „Vodovod – Kruševac“, kao i preko lokalnih medija grada Kruševca.