USKORO NOVI JAVNI POZIV ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA

Građani će uskoro moći ponovo da konkurišu za dodelu kuća na selu. Naime, Vlada Srbije je nedavno usvojila Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu i u tu svrhu biće izdvojeno 500 miliona dinara. To znači da će biti dodeljeno oko još 500 kuća ove godine.

Javni poziv za građane biće raspisan u prvom kvartalu 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava, kao i prethodne godine, biće od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu“, navode u ovoj instituciji. Kuće su namenjene supružnicima i vanbračnim partnerima, samohranim roditeljma i mladim poljoprivrednicima/cama do 45 godina života, a koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu (da su punoletni, da nemaju nekretninu na svoje ime ili da je nisu otuđili u prethodnih pet godina, da nisu u srodstvu sa prodavcem…). Takođe, potrebno je da seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, ispunjava određene uslove, kao, na primer, da bude uslovna za život, da njena ukupna vrednost ne prelazi 1.200.000 dinara, da se nalazi van gradskih i prigradskih naselja, da je rešenih imovinsko-pravnih odnosa i slično. „Svi uslovi za konkurisanje i kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom biće detaljno naznačeni u Javnom konkursu koji će biti objavljen na sajtu Ministarstva za brigu o selu i u javnim glasilima sa nacionalnom pokrivenošću“, kažu nadležni.

Do kuće u šest koraka

  1. Podnosilac prijave samostalno pronalazi seosku kuću sa okućnicom koja je na prodaju;
  2. Nakon kontaktiranja prodavca, podnosilac prijave popunjava „Obrazac prijave“ i obraća se jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se nalazi objekat;
  3. Jedinica lokalne samouprave šalje u terensku kontrolu svoje stručno lice, ovlašćeno da izvrši procenu tržišne vrednosti izabrane kuće sa okućnicom;
  4. Terenskoj kontroli ovlašćenog lica JLS prisustvuju kupac (podnosilac prijave) i potencijalni prodavac, koji treba da se saglasi sa procenom vrednosti i to navede u izjavi koja je sastavni deo obavezne dokumentacije propisane ovim programom i koju šalje podnosilac prijave prilikom konkurisanja;
  5. Ispunjenost uslova utvrđuje ovlašćeno stručno lice u obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentracije i sadrži izjavu koju potpisuje gradonačelnik ili predsednik opštine;
  6. Podnosilac prijave šalje „Obrazac prijave“ sa ostalom prikupljenom dokumentacijom na adresu Ministarstva za brigu o selu.