UREĐENJE DVORIŠTA I PROSTORIJA DOMA ZA DECU I OMLADINU „JEFIMIJA“

U Domu “Jefimija” danas su počeli radovi na uređenju dvorišta i krečenju prostorija, uz pomoć štićenika VP Doma Kruševac, a kroz donaciju kruševačke firme “Joter”.

U sklopu programa postupanja koji se u Vaspitno-popravnom domu sprovodi prema štićenicima, pored obrazovnih i slobodnih aktivnosti, sprovode se i edukacije i osposobljavanje štićenika i njihovo usavršavanje za poslove kojima će se eventualno baviti kada napuste ovu ustanovu. Štićenici VP doma trenutno angažovani u okviru Sportskog centra gde pomažu u radovima na rekonstrukciji Otvorenih bazena, a u Domu “Jefimija” radiće na uređenju mobilijara, ograde dvorišta Doma, ali I krečenju prostorija. Donator materijala neophodnog za izvođenje planiranih radova u Domu za decu i omladinu “Jefimija” je kruševačka firma “Joter”. Direktorka Doma “Jefimija” se zahvalila na donaciji “Joteru” i angažovanju štićenika VP Doma.

Dom za decu i omladinu „Jefimija“ je republička ustanova u oblasti socijalne zaštite, koja pruža usluge domskog smeštaja deci i mladima do 26. godine života.