URAĐEN NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

Organizacije civilnog društva su, u saradnji s državnim institucijama, pripremile analizu efekata i predlog teksta Nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu, kojim bi se prvi put uveo status “socijalnog preduzeća” koji prepoznaje povećanu društvenu odgovornost pravnih lica i predviđa mehanizme državne pomoći i javne kontrole njihovog poslovanja.

 

Kako je danas saopštio Naled, predloženim Nacrtom socijalno preduzetništvo se definiše kao obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih mogućnosti za rešavanje društvenih problema i otklanjanja posledica socijalne isključenosti ranjivih grupa. Takođe, predloženim rešenjima se definiše socijalno preduzetništvo u skladu sa međunarodnim standardima i praksom, uvažavajući interese privatnog sektora da budu prepoznati kao deo sektora socijalnog preduzetništva kada obavljaju aktivnosti od posebnog interesa za društvo, kao i interesi države i javnog sektora da se zakonom ne propišu obaveze za koje nema sredstava u budžetu. Predviđa se da je poseban status socijalnog preduzeća namenjen udruženjima, fondacijama, društvima sa ograničenom odgovornošću i svim drugim pravnim licima koja u svojim aktima propišu ograničenja u raspolaganju profitom i kapitalom kao i obavezu participativnog upravljanja pravnim licem. “Na ovaj način stvaraju se preduslovi za uvođenje podsticaja za socijalna preduzeća koja rade na integraciji ranjivih grupa, a država i donatori imaju okvir za kreiranje programa podrške i definisanje uslova koje socijalna preduzeća treba da ispune da bi konkurisala za sredstva”, kaže ekspert Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje Đorđe Vukotić. Dodaje se da Nacrt pruža izbalansirano rešenje koje zadovoljava interese svih strana – socijalnih preduzeća, civilnog društva, privrede i države.

 

Na Nacrtu Zakona o socijalnom preduzetništvu su, uz državne institucije, radili predstavnici organizacija – članice Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, predstavnici NALED, Građanskih inicijativa, Evrokontakta iz Kruševca, Grupe 484, i drugi predstavnici civilnog sektora i socijalnih preduzeća, a uz podršku Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje, navodi se u saopštenju.

 

Izvor: blic.rs