PROMOCIJA PROGRAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE /video

Nacionalna služba zapošljavanja organizovala je prezentaciju 13 javnih poziva i konkursa u okviru mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu. Poslodavici su u Beloj sali KCK imali priliku da dobiju informacije o uslovima i načinu korišćenja finansijske podrške Nacionalne službe, a sve u cilju smanjenja broja nezaposlenih lica Organizacijom ovakvih prezentacja dobijaju se povratne informacije od preduzetnika i drugih privrednih subjekata, kako bi se korigovali određeni javni pozivi i konkursi.

 

Jedna od novina za ovu godinu je da mladi ljudi koji su visoke škole odnosno fakultete završili sa prosečnom ocenom 8,5 mogu biti radno angažovani bez čekanja 6 meseci na evidenciji NSZ kako je do sada bio slučaj.

 

Na evidenciji kruševacke filijale NSZ trenutno je oko 10 ipo hiljada nezaposlenih.