UDRUŽENO PROTIV TRGOVINE LJUDIMA /video

U Centru za socijalni rad u Kruševcu realizovan je okrugli sto “Udruženom reakcijom protiv trgovine ljudima”, u organizaciji Udruženja “Okular” iz Ćićevca. Cilj okruglog stola je unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, kao i zaštiti žrtava na teritoriji Rasinskog okruga.

 

Okupljeni učesnici učestvovali su u analizi implementacije postojećih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, mapiranju izazova u praksi i formiranju zaključaka o mogućnostima njihovog prevazilaženja. Prema podacima organizacije Astra iz Beograda Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima, uz porast interne trgovine ljudima, što je doprinelo boljoj vidljivosti domaćih državljanki i državljana među žrtvama, tj. činjenice da je Srbija i zemlja porekla žrtava trgovine ljudima. Od 2008. godine, interna trgovina ljudima, dakle unutar granica Srbije, čini oko polovine svih slučajeva trgovine ljudima u našoj zemlji.

 

Okrugli sto u Kruševcu je treći po redu u Rasinskom okrugu. Prethodni su realizovani u Varvarinu i Ćićevcu. Realizuju se u okviru projekta “ReACT NOW!”, koji “Okular” sprovodi uz podršku organizacije “ASTRA”, kao integralni deo regionalnog projekta podržanog od strane Evropske unije.

 

 

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.